ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สกรูเหล็กแข็ง เกลียว NC & NF article

รายละเอียดสินค้า
ชื่อภาษาอังกฤษ HIGH TENSILE STRENGTH BOLT THREAD UNC & UNF

ชนิด

            หัวหกเหลี่ยม

เกลียว

 

ชิ้นส่วนเสริมหลัก ประกอบด้วย : หัวน็อตหกเหลี่ยม เหล็กแข็ง เกลียว UNC & UNF , แหวนอีแปะเหล็ก มิล, แหวนสปริงชุบ
สินค้าใกล้เคียง สกรูเหล็กแข็ง เกลียวมิล เกรด 8.8 , สกรูเหล็กแข็ง เกรด 10.9 (F10T) สกรูเหล็กแข็ง (เป็นชุด) ชุบกาวาไนร์
หน่วยนับ ตัว
ราคา
  • ที่ปรากฎบนเวปนี้ เป็น ราคาสินค้าเต็ม
  • ราคาสินค้าบางรายการ อาจจะมีเฉพาะราคาปรากฎอยู่ แต่เราจะไม่มีการสต็อคสินค้า เนื่องจาก สินค้าชนิดนี้เป็น ขนาด ลักษณะเฉพาะ ที่ต้องสั่งทำพิเศษ
  • ต้องการสั่งซื้อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอส่วนลด ติดต่อได้ตาม ตามหัวข้อสถานที่ติดต่อ  
หมายเหตุ
  • อ่านข้อกำหนด วิธีสั่งซื้อ วิธีการชำระ ได้ที่หัวข้อ "คำอธิบายและข้อกำหนด"
  • การบรรจุ ในหน้านี้ เป็นเพียงบรรทัดฐาน เท่านั้น แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลา เนื่องจาก จำนวนการบรรจุ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  • U = จะมีการเพิ่มตามหลัง

  ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

1/4 x 1/2

  20

  28

U

    0.42

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 5/8

  20

  28

U

    0.43

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 3/4

  20

  28

U

    0.44

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 1"

  20

  28

U

    0.56

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 1.1/4

  20

  28

U

    0.65

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 1.1/2

  20

  28

U

    0.75

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 2"

  20

  28

U

    0.89

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 2.1/2

  20

  28

U

    1.03

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 3"

  20

  28

U

    1.20

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 3.1/2

  20

  28

U

    1.62

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 4"

  20

  28

U

    2.03

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 4.1/2

  20

  28

U

    3.03

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 5"

  20

  28

U

    3.88

    0.22

          0.06

        28.00

1/4 x 6"

  20

  28

U

    4.12

    0.22

          0.06

        28.00

  ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

5/16 x 1/2

  18

  24

U

    0.64

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 5/8

  18

  24

U

    0.66

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 3/4

  18

  24

U

    0.69

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 1"

  18

  24

U

    0.76

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 1.1.4

  18

  24

U

    0.87

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 1.1/2

  18

  24

U

    1.02

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 2"

  18

  24

U

    1.30

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 2.1/2

  18

  24

U

    1.60

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 3"

  18

  24

U

    1.87

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 3.1/2

  18

  24

U

    2.36

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 4"

  18

  24

U

    2.68

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 4.1/2

  18

  24

U

    3.72

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 5"

  18

  24

U

    5.07

    0.35

          0.07

        27.00

5/16 x 6"

  18

  24

U

    5.15

    0.35

          0.07

        27.00

  ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

3/8 x 3/4

  16

  24

U

    0.98

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 1"

  16

  24

U

    1.10

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 1.1.4

  16

  24

U

    1.21

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 1.1/2

  16

  24

U

    1.40

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 2"

  16

  24

U

    1.72

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 2.1/2

  16

  24

U

    2.11

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 3"

  16

  24

U

    2.56

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 3.1/2

  16

  24

U

    3.07

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 4"

  16

  24

U

    3.30

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 4.1/2

  16

  24

U

    4.40

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 5"

  16

  24

U

    4.58

    0.47

          0.11

        25.00

3/8 x 6"

  16

  24

U

    5.72

    0.47

          0.11

        25.00

  ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

7/16 x 3/4

  14

  20

U

    1.33

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 1"

  14

  20

U

    1.50

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 1.1.4

  14

  20

U

    1.70

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 1.1/2

  14

  20

U

    1.94

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 2"

  14

  20

U

    2.62

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 2.1/2

  14

  20

U

    3.18

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 3"

  14

  20

U

    3.77

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 3.1/2

  14

  20

U

    4.40

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 4"

  14

  20

U

    4.92

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 4.1/2

  14

  20

U

    6.80

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 5"

  14

  20

U

    7.06

    0.76

          0.15

        25.00

7/16 x 6"

  14

  20

U

    8.81

    0.76

          0.15

        25.00

  ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

1/2 x 3/4

  13

  20

U

    1.98

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 1"

  13

  20

U

    2.15

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 1.1.4

  13

  20

U

    2.40

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 1.1/2

  13

  20

U

    2.62

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 2"

  13

  20

U

    3.22

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 2.1/2

  13

  20

U

    3.86

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 3"

  13

  20

U

    4.52

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 3.1/2

  13

  20

U

    5.44

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 4"

  13

  20

U

    5.79

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 4.1/2

  13

  20

U

    8.00

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 5"

  13

  20

U

    8.12

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 6"

  13

  20

U

  10.12

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 6.1/2

  13

  20

U

  16.00

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 7"

  13

  20

U

  16.50

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 7.1/2

  13

  20

U

  18.75

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 8"

  13

  20

U

  19.25

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 9"

  13

  20

U

  22.00

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 10"

  13

  20

U

  24.75

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 11"

  13

  20

U

  27.50

    1.10

          0.20

        25.00

1/2 x 12"

  13

  20

U

  30.50

    1.10

          0.20

        25.00

 ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1" 

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

9/16 x 1"

  12

  18

U

    3.12

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 1.1.4

  12

  18

U

    3.37

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 1.1/2

  12

  18

U

    3.55

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 2"

  12

  18

U

    4.35

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 2.1/2

  12

  18

U

    5.22

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 3"

  12

  18

U

    6.07

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 3.1/2

  12

  18

U

    7.52

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 4"

  12

  18

U

    7.74

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 4.1/2

  12

  18

U

  10.40

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 5"

  12

  18

U

  10.67

    1.72

          0.30

        25.00

9/16 x 6"

  12

  18

U

  13.21

    1.72

          0.30

        25.00

  ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

5/8 x 1"

  11

  18

U

    3.52

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 1.1.4

  11

  18

U

    3.37

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 1.1/2

  11

  18

U

    5.25

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 2"

  11

  18

U

    6.50

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 2.1/2

  11

  18

U

    7.80

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 3"

  11

  18

U

    9.00

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 3.1/2

  11

  18

U

  10.00

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 4"

  11

  18

U

  11.25

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 4.1/2

  11

  18

U

  12.50

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 5"

  11

  18

U

  13.75

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 5.1/2

  11

  18

U

  16.00

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 6"

  11

  18

U

  16.50

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 6.1/2

  11

  18

U

  18.50

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 7"

  11

  18

U

  19.50

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 7.1/2

  11

  18

U

  21.00

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 8"

  11

  18

U

  21.50

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 9"

  11

  18

U

  26.00

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 10"

  11

  18

U

  28.50

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 11"

  11

  18

U

  34.00

    2.15

          0.37

        25.00

5/8 x 12"

  11

  18

U

  37.00

    2.15

          0.37

        25.00

 ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1" 

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

3/4 x 1.1/2

  10

  16

U

    8.25

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 2"

  10

  16

U

  10.00

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 2.1/2

  10

  16

U

  11.50

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 3"

  10

  16

U

  13.50

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 3.1/2

  10

  16

U

  15.25

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 4"

  10

  16

U

  16.75

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 4.1/2

  10

  16

U

  18.75

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 5"

  10

  16

U

  20.75

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 5.1/2

  10

  16

U

  22.00

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 6"

  10

  16

U

  24.00

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 6.1/2

  10

  16

U

  24.50

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 7"

  10

  16

U

  25.50

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 7.1/2

  10

  16

U

  30.00

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 8"

  10

  16

U

  31.00

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 9"

  10

  16

U

  35.00

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 10"

  10

  16

U

  40.00

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 11"

  10

  16

U

  43.00

    3.70

          0.65

        25.00

3/4 x 12"

  10

  16

U

  47.00

    3.70

          0.65

        25.00

  ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

7/8 x 2"

    9

  14

U

  25.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 2.1/2

    9

  14

U

  27.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 3"

    9

  14

U

  30.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 3.1/2

    9

  14

U

  32.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 4"

    9

  14

U

  35.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 4.1/2

    9

  14

U

  37.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 5"

    9

  14

U

  40.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 5.1/2

    9

  14

U

  43.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 6"

    9

  14

U

  45.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 6.1/2

    9

  14

U

  46.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 7"

    9

  14

U

  47.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 7.1/2

    9

  14

U

  48.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 8"

    9

  14

U

  51.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 9"

    9

  14

U

  54.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 10"

    9

  14

U

  59.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 11"

    9

  14

U

  63.00

    8.50

          0.90

        25.00

7/8 x 12"

    9

  14

U

  66.00

    8.50

          0.90

        25.00

 ทางลัด : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1" 

ขนาด

 เกลียว 

เกลียว

 ราคาสินค้า 

 NC 

 NF 

ตลอด

 สกรู 

 หัวน็อต 

 แหวนสปริง 

 แหวนอีแปะ 

ครึ่ง

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 ตัว 

 1 กิโล 

1" x 2"

    8

  12

U

  32.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 2.1/2

    8

  12

U

  34.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 3"

    8

  12

U

  36.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 3.1/2

    8

  12

U

  38.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 4"

    8

  12

U

  41.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 4.1/2

    8

  12

U

  43.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 5"

    8

  12

U

  45.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 5.1/2

    8

  12

U

  46.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 6"

    8

  12

U

  47.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 6.1/2

    8

  12

U

  48.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 7"

    8

  12

U

  49.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 7.1/2

    8

  12

U

  52.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 8"

    8

  12

U

  54.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 9"

    8

  12

U

  57.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 10"

    8

  12

U

  60.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 11"

    8

  12

U

  64.00

  10.00

          1.40

        25.00

1" x 12"

    8

  12

U

  69.00

  10.00

          1.40

        25.00ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรายละเอียด

หัวน็อตจานจักร article
หัวน็อตอาร์ค article
หัวน็อตล็อค เกลียวมิล article
หัวน็อตล็อค เกลียวหุน article
หัวน็อตหางปลา article
หัวน็อตหมวก article
หัวน็อตเหล็กแข็ง NC & NF article
หัวน็อตหกเหลี่ยม เกลียวมิล ชุบดำ article
หัวน็อตหกเหลี่ยม เกลียวมิลชุบขาว article
หัวน็อตหกเหลี่ยม เกลียว W article
สกรูเหล็กแข็ง F10T article
สกรูปลายสว่าน หัวหกเหลี่ยมติดแหวน article
สกรูปลายสว่าน article
เกลียวเหล็ก H.W.S. article
ตะขอตัว C & L article
เกลียวเหล็ก ตัวหนาติดแหวน article
เกลียวเหล็ก D.W. article
สตัดเหล็ก เกลียวตลอด article
สกรูหัวกลม & หัวน็อต ปั๊มร้อน article
สกรูหัวหกเหลี่ยม & หัวน็อต ปั๊มเย็น article
สกรูหัวจม เตเปอร์ article
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกลียวมิล article
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกลียวหุน article
สกรูตัวหนอน article
สกรูเหล็กแข็ง G8.8 เกลียวมิล article
สกรูเกลียวมิล หัวหกเหลี่ยม article
สกรูเกลียวมิล กลมสี่แฉก article
ตะปูควงเหล็ก ตราเอ็ม article
สกรูหัวกลมผ่า article
เกลียวปล่อยเหล็ก ตราดาวdot
หมวดสินค้าทั่วไป
dot
bulletหมวดเหล็กแข็ง
bulletหมวดสกรูหัวจม
bulletหมวดสกรูปลายสว่าน
bulletหมวดหัวน็อต
bulletหมวดแหวน
bulletหมวดรีเวท & ตะปู
bulletหมวดระบบยึด
bulletหมวดอื่น ๆ
dot
หมวดสินค้าสเตนเลส & ทองเะหลือง
dot
bulletหมวดสกรูเครื่องจักรสเตนเลส
bulletหมวดเกลียวเตนเลส
bulletหมวดสกรูหัวจมสเตนเลส
bulletหมวดหัวน็อต & แหวนสเตนเลส
bulletหมวดรีเวท & พุกสเตนสเลส
bulletหมวดปิ้น & ระบบยึด สเตนเลส
Copyright © 2010 All Rights Reserved.