ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สกรูหัวกลมผ่า article

รายละเอียดสินค้า
ชื่อภาษาอังกฤษ STOVE BOLT หรือ เรียกว่า MACHINE SCREW

ชนิดหัว มี 3 แบบ

หัวกลมผ่า (R)

หัวแบนแฉก (F)

หัวกระทะผ่า (T)

 หัวผ่า

 ROUND HEAD

 FLAT HEAD

TRUSS HEAD

หัวน็อต หัวน็อตสี่เหลี่ยม หัวหกเหลี่ยมมีเฉพาะ 1/8
หัวน็อตหกเหลี่ยม เกลียวหุน ขนาดอื่น ดูราคาได้ที่หมวดหัวน็อต เกลียวหุน
หน่วยนับ เรียกเป็น กุรุส (1 กุรุส มี 144 ตัว)
ราคา
  • ที่ปรากฎบนเวปนี้ เป็น ราคาสินค้าเต็ม
  • ราคาสินค้าบางรายการ อาจจะมีเฉพาะราคาปรากฎอยู่ แต่เราจะไม่มีการสต็อคสินค้า เนื่องจาก สินค้าชนิดนี้เป็น ขนาด ลักษณะเฉพาะ ที่ต้องสั่งทำพิเศษ
  • ต้องการสั่งซื้อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอส่วนลด ติดต่อได้ตาม ตามหัวข้อสถานที่ติดต่อ  
หมายเหตุ
  • อ่านข้อกำหนด วิธีสั่งซื้อ วิธีการชำระ ได้ที่ หัวข้อ "คำอธิบายและข้อกำหนด"

 ทางลัด : 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, หัวน็อตสี่เหลี่ยม & หกเหลี่ยม

R

F

T

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 1/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

7. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 3/8

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

8. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

10. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 5/8

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

11. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 3/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

12. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 1"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

13. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 1.1/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

15. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 1.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

16. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 1.3/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

20. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 2"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

22. -

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 2.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

28. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/8 x 3"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

34. -

 ทางลัด : 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, หัวน็อตสี่เหลี่ยม & หกเหลี่ยม

R

F

T

สกรูหัวกลมผ่า

5/32 x 1/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

9. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 3/8

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

11. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

12. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 5/8

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

13. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 3/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

15. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 1"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

17. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 1.1/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

20. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 1.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

24. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 1.3/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

27. -

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 2"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

28. -

 

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 2.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

36. -

สกรูหัวกลมผ่า

5/32  x 3"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

44. -

 ทางลัด : 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, หัวน็อตสี่เหลี่ยม & หกเหลี่ยม

R

F

T

สกรูหัวกลมผ่า

3/16 x 1/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

 

13. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 3/8

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

 

14. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

16. -

16. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 5/8

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

17. -

17. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 3/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

20. -

20. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 1"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

23. -

23. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 1.1/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

27. -

27. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 1.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

31. -

31. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 1.3/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

34. -

34. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 2"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

39. -

39. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 2.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

45. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16  x 3"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

60. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16 x 3.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

80. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16 x 4"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

100. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16 x 5"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

230. -

สกรูหัวกลมผ่า

3/16 x 6"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

230. -

 ทางลัด : 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, หัวน็อตสี่เหลี่ยม & หกเหลี่ยม

R

F

T

สกรูหัวกลมผ่า

1/4 x 1/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

 ราคากุรุสละ

 

 

 

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 3/8

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

 

29. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

31. -

31. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 5/8

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

35. -

35. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 3/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

37. -

37. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 1"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

43. -

43. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 1.1/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

49. -

49. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 1.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

56. -

56. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 1.3/4

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

62. -

62. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 2"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

68. -

68. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 2.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

84. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4  x 3"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

105. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4 x 3.1/2

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

135. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4 x 4"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

160. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4 x 5"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

440. -

สกรูหัวกลมผ่า

1/4 x 6"

บรรจุ กล่องละ 1 กุรุส

 

ราคากุรุสละ

 

440. -

  ทางลัด : 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, หัวน็อตสี่เหลี่ยม & หกเหลี่ยม

หัวน็อต สี่เหลี่ยม

1/8

บรรจุ ถุงละ 1 กุรุส

ราคากุรุสละ

 7.-

 

หัวน็อต สี่เหลี่ยม

1/8

บรรจุ ถุงละ 60 กุรุส

ราคากุรุสละ

420. -

 

หัวน็อต หกเหลี่ยม

1/8

บรรจุ ถุงละ 60 กุรุส

ราคากุรุสละ

765. -

 

หัวน็อต สี่เหลี่ยม

5/32

บรรจุ ถุงละ 1 กุรุส

ราคากุรุสละ

7.50

 

หัวน็อต สี่เหลี่ยม

5/32

บรรจุ ถุงละ 36 กุรุส

ราคากุรุสละ

270. -

 

หัวน็อต สี่เหลี่ยม

3/16

บรรจุ ถุงละ 1 กุรุส

ราคากุรุสละ

8. -

 

หัวน็อต สี่เหลี่ยม

3/16

บรรจุ ถุงละ 24 กุรุส

ราคากุรุสละ

192. -

 

หัวน็อต สี่เหลี่ยม

1/4

บรรจุ ถุงละ 1 กุรุส

ราคากุรุสละ

10. -

 

หัวน็อต สี่เหลี่ยม

1/4

บรรจุ ถุงละ 10 กุรุส

ราคากุรุสละ

120. -

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดรายละเอียด

หัวน็อตจานจักร article
หัวน็อตอาร์ค article
หัวน็อตล็อค เกลียวมิล article
หัวน็อตล็อค เกลียวหุน article
หัวน็อตหางปลา article
หัวน็อตหมวก article
หัวน็อตเหล็กแข็ง NC & NF article
หัวน็อตหกเหลี่ยม เกลียวมิล ชุบดำ article
หัวน็อตหกเหลี่ยม เกลียวมิลชุบขาว article
หัวน็อตหกเหลี่ยม เกลียว W article
สกรูเหล็กแข็ง F10T article
สกรูปลายสว่าน หัวหกเหลี่ยมติดแหวน article
สกรูปลายสว่าน article
เกลียวเหล็ก H.W.S. article
ตะขอตัว C & L article
เกลียวเหล็ก ตัวหนาติดแหวน article
เกลียวเหล็ก D.W. article
สตัดเหล็ก เกลียวตลอด article
สกรูหัวกลม & หัวน็อต ปั๊มร้อน article
สกรูหัวหกเหลี่ยม & หัวน็อต ปั๊มเย็น article
สกรูหัวจม เตเปอร์ article
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกลียวมิล article
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกลียวหุน article
สกรูตัวหนอน article
สกรูเหล็กแข็ง เกลียว NC & NF article
สกรูเหล็กแข็ง G8.8 เกลียวมิล article
สกรูเกลียวมิล หัวหกเหลี่ยม article
สกรูเกลียวมิล กลมสี่แฉก article
ตะปูควงเหล็ก ตราเอ็ม article
เกลียวปล่อยเหล็ก ตราดาวdot
หมวดสินค้าทั่วไป
dot
bulletหมวดเหล็กแข็ง
bulletหมวดสกรูหัวจม
bulletหมวดสกรูปลายสว่าน
bulletหมวดหัวน็อต
bulletหมวดแหวน
bulletหมวดรีเวท & ตะปู
bulletหมวดระบบยึด
bulletหมวดอื่น ๆ
dot
หมวดสินค้าสเตนเลส & ทองเะหลือง
dot
bulletหมวดสกรูเครื่องจักรสเตนเลส
bulletหมวดเกลียวเตนเลส
bulletหมวดสกรูหัวจมสเตนเลส
bulletหมวดหัวน็อต & แหวนสเตนเลส
bulletหมวดรีเวท & พุกสเตนสเลส
bulletหมวดปิ้น & ระบบยึด สเตนเลส
Copyright © 2010 All Rights Reserved.